محصولات

پی بردن به اسرار نور با طیف سنج قابل حمل WaveGo

پی بردن به اسرار نور با طیف سنج قابل حمل  WaveGo

پی بردن به اسرار نور با طیف سنج قابل حمل WaveGo 

 این یک اغراق نیست که بگوییم در طول پنج سال گذشته نور آکواریوم مرجانی بسیار پیچیده شده است؛ چند رنگی، چند طیفی با کنترل چند کاناله و انتشار طول موج های بسیار خاصی از رنگ های شگفت انگیز مانندUV، قرمزسیر و غیره. در عین حال، تنها سنجش اعداد مورد نیاز برای اندازه گیری نور آکواریوم مرجانی،PARو فوتوپریود (دوره نوری)هستندکه به نظر می رسد ما با توصیف و اندازه گیری نوری که در تانکهای مرجانیمان تعبیه کردیم، دقیقا در این مرحله نیستیم. با اینحال یک دستگاه بسیار هیجان انگیز در اندازه گیری میدان نور و نور شناسی اقیانوس است که واحد پتانسیلی است برای گسترش آنچه که در تانک های مرجانیمان اتفاق می افتد. WaveGo اولین طیف سنج خوب قابل حمل متحرک است که واقعا می تواند نور را بر روی نور قرار دهد که ما مرجان ها و حیوانات دریایی مان را در معرض نمایش بگذاریم .

 اجازه دهید ما آنرا از روش نورشناسی اقیانوسیWaveGo 2000 دلاری بدست آوریم و از آنجایی که اکثر مرجان ها واقعا برایمان اهمیت دارد، احتمالا داده ها و اطلاعات فنی بیشتری را ارائه خواهیم داد. اگر می خواهید نور پایه را برای مخصوصا PAR اندازه گیری کنید بهترین کار، استفاده از چکاپ اندازهApogee PAR است. با این حال اگر شما بسیار کنجکاو هستید و واقعا می خواهید به طیف نور افکنی عمیق بپردازید، PAR های طول موج، CCT و CRI و WaveGo تقریبا مقرون به صرفه ترین ابزار علمی است و همیشه توانستیم برای اندازه گیری نور آنرا در نظر بگیریم. در 2000 دلاری این نور برای حوادث نیست، اما نصب حرفه ای آن در فروشگاه های آکواریوم و حتی باشگاه های محلی می تواند موجب خریدن WaveGo شود تا خوانش دقیق نور را به دست آورد. ما هنوز تمایل زیادی داریم تا بدانیم که این دستگاه چه کاری انجام می دهد،چگونه با برنامه گوشی هوشمند کار می کند. بنابراین ما امیدواریم در ژانویه 2019 در مورد آن بیشتر بدانیم. [نورشناسی اقیانوسیWaveGo]
فرم ارسال نظر
  •  

دلفیران ، تحولی در صنعت آکواریوم