محصولات

مقایسه محصول


راس پری قرمز
عنوان محصولراس پری قرمز
کد کالا:1427
سایز بندی:
مشخصات
ســـطــح نگهــــداریآسان
رفتارصلح طلب
رژیم غذاییگوشت خوار
نام انگلیسیRed Fairy Wrasse
خانواده گونهLabridae
نام علمیCirrhilabrus Condei
مناسب برای آکواریوم های مرجانیبله
مناسب برای پاک سازیخیر
مبداپاپوآ گینه نو
حداقل حجم، برای نگهداری موفقیب آمیز208 لیتر
مناسب برای تازه کارهابله
پارامترها آب برای نگهداری موفقیت آمیز22 – 27 درجه سانتیگراد پ.هاش مناسب: 8.1 – 8.4 شوری مناسب: 1.022 – 1.025
حداکثر سایز8 سانتیمتر
نحوه رشد
طول عمر
نیازهای نوریمتوسط
جریان مناسب آبمتوسط
سمیخیر
مناسب برای آکواریوم های نانوخیر
حذف از مقایسه:
دلفیران ، تحولی در صنعت آکواریوم