محصولات

مقایسه محصول


راس پری لابوت (نر)
عنوان محصولراس پری لابوت (نر)
کد کالا:1429
سایز بندی:
مشخصات
ســـطــح نگهــــداریآسان
رفتارصلح طلب
رژیم غذاییگوشت خوار
نام انگلیسیLaboute's Fairy Wrasse
خانواده گونهLabridae
نام علمیCirrhilabrus Laboutei
مناسب برای آکواریوم های مرجانیبله
مناسب برای پاک سازیخیر
مبدااقیانوس آرام و اقیانوس هند
حداقل حجم، برای نگهداری موفقیب آمیز220 لیتر
مناسب برای تازه کارهابله
پارامترها آب برای نگهداری موفقیت آمیز22 – 27 درجه سانتیگراد پ.هاش مناسب: 8.1 – 8.4 شوری مناسب: 1.022 – 1.025
حداکثر سایز12 سانتیمتر
نحوه رشد
طول عمر
نیازهای نوریکم تا متوسط
جریان مناسب آبمتوسط
سمیخیر
مناسب برای آکواریوم های نانوخیر
حذف از مقایسه:
دلفیران ، تحولی در صنعت آکواریوم