محصولات

مقایسه محصول


راس پری لوندر
عنوان محصولراس پری لوندر
کد کالا:1431
سایز بندی:
مشخصات
ســـطــح نگهــــداریآسان
رفتارصلح طلب
رژیم غذایی
نام انگلیسیCirrhilabrus Lineatus
خانواده گونه
نام علمیCirrhilabrus Lineatus
مناسب برای آکواریوم های مرجانیبله
مناسب برای پاک سازیخیر
مبدااقیانوس آرام
حداقل حجم، برای نگهداری موفقیب آمیز180 لیتر
مناسب برای تازه کارهابله
پارامترها آب برای نگهداری موفقیت آمیز22 – 27 درجه سانتیگراد پ.هاش مناسب: 8.1 – 8.4 شوری مناسب: 1.022 – 1.025
حداکثر سایز
نحوه رشد
طول عمر
نیازهای نوریکم تا متوسط
جریان مناسب آبمتوسط
سمیخیر
مناسب برای آکواریوم های نانوخیر
حذف از مقایسه:
دلفیران ، تحولی در صنعت آکواریوم