محصولات

مقایسه محصول


گوبی هکتور
عنوان محصولگوبی هکتور
کد کالا:1749
سایز بندی:
مشخصات
ســـطــح نگهــــداریآسان
رفتارصلح طلب
رژیم غذاییهمه چیز خوار
نام انگلیسیHector's Goby
خانواده گونهGobiidae
نام علمیAmblygobius hectori
مناسب برای آکواریوم های مرجانیبله
مناسب برای پاک سازیبله
مبدادریای سرخ ، سیشل ، پالائو و میکرونزی
حداقل حجم، برای نگهداری موفقیب آمیز110L
مناسب برای تازه کارهابله
پارامترها آب برای نگهداری موفقیت آمیز دمای مناسب: 22 – 27 درجه سانتیگراد پ . هاش مناسب: 8.1 – 8.4 شوری مناسب: 1.023 – 1.025
حداکثر سایز8CM
نحوه رشدوحشی(صیدی)
طول عمر
نیازهای نوریمتوسط
جریان مناسب آبمتوسط
سمیخیر
مناسب برای آکواریوم های نانوخیر
حذف از مقایسه:
دلفیران ، تحولی در صنعت آکواریوم