محصولات

مقایسه محصول


میگو کلینر
عنوان محصولمیگو کلینر
کد کالا:1978
سایز بندی:
مشخصات
ســـطــح نگهــــداریآسان
رفتارصلح طلب
رژیم غذاییگوشت خوار
نام انگلیسیScarlet Cleaner Shrim
خانواده گونه
نام علمیLysmata Amboinesis
مناسب برای آکواریوم های مرجانیبله
مناسب برای پاک سازیبله
مبدااقیانوس هند و اقیانوس آرام
حداقل حجم، برای نگهداری موفقیب آمیز
مناسب برای تازه کارهاخیر
پارامترها آب برای نگهداری موفقیت آمیزکلسیم: 380 – 430 ، آلکالینیتی: 3.0 – 2.5 ، شوری : 1.023 – 1.025 ، کا.هاش: 12 – 8 ، پ.هاش : 8.4 – 8.0 منیزیم : 1350 ، دما: 22 – 28 درجه سانتیگراد ، استرانسیوم: 10 – 8
حداکثر سایز
نحوه رشدوحشی(صیدی),پرورشی
طول عمر
نیازهای نوری
جریان مناسب آبمتوسط
سمیخیر
مناسب برای آکواریوم های نانوبلی
حذف از مقایسه:
دلفیران ، تحولی در صنعت آکواریوم