محصولات

یکی دیگر از ویترینهای دلفیران

این آکواریوم در سال 92 احداث شد . تنوع گونه ای فوق العاده و سه طرف دید بودن این آکواریوم از شاخصه های آن بود.
فرم ارسال نظر
  •  

دلفیران ، تحولی در صنعت آکواریوم